چوب صنعت دُريس / وبلاگ / ساخت پمپ آب کولر بدون نياز به برق

ساخت پمپ آب کولر بدون نياز به برق

1391/07/05

ساخت پمپ آب کولر بدون نياز به برق ن موفق به طراحي و ساخت پمپ آب کولر بدون نياز به مصرف برق و سرماي شديدتر شد. محسن فلکي مبتکر پمپ آب کولر بدون نياز به مصرف برق و سرماي شديدتر گفت: پمپ‌هاي قديم، 100وات مصرف برق داشتند ولي اين پمپ 2 وات مصرف برق دارد و توليد سرماي بيشتري مي‌کند. وي گفت: مقدار آب دهي آن نسبت به هر منطقه‌اي قابل تنظيم است، هر چه دور کولر بيشتر شود مقدار آب‌دهي آن نيز بيشتر مي‌شود. فلکي تصريح کرد: اين پمپ به صورت مکانيکي ساخته شده و به صورت غيرمستقيم به نيرو تبديل و از موتور انرژي دريافت مي‌شود. اين مبتکر اظهار کرد: وقتي موتور مي‌چرخد با استفاده از حرکت موتور، نيرو برعکس شده و به سمت محفظه آب فرستاده مي‌شود و روي پوشال‌ها آب پمپاژ مي‌شود.