چوب صنعت دُريس / وبلاگ / چوب راش چیست ؟

چوب راش چیست ؟

1394/02/15

راش :Brich  

نام علمی این چوب Fagus orientalis  نام فارسی وبومی راش ومرس ونام انگلیسی آن Beech است .

ازخواص ظاهری چوب راش درون  نا مشخص و به رنگ  کرم  مایل به  قرمز است . دوایر سالیانه فشرده ودرنتیجه در مقاطع  طولی دارای خطوط  کم و بیش مشخص ناشی از آن است . از بارزترین  خصوصیات  شاید  بتوان  به  پره های چوبی در مقاطع اشاره کرده که در مقطع شعاعی به پرمگس و در مقطع  مماسی به دوک معروفند و این پره ها به صورت لکه های  قرمز دیده می شوند چه  بسا گاهی این پرمگسهای زیبا عیب محصوب می شوند  چرا که  به عقیده نجاران این بخشهای چوب پس از رنگ کاری سیاه می شوند .

گونه راش چوبی نیمه سنگین ودارای بافتی همگن وتقریبا مقاوم در برابر حشرات و قارچها ست . گرده بینه های  درجه 1 و 2 راش  در ایران  بیشتر به  مصرف کارخانجات روکش و تخته لایه  میرسد و گرده بینه های درجه 3 پس از تبدیل به الوار به بازار تهران ( پل چوبی ) روانه می شوند.

بنا به اطلاعات  بازار میزان تفاوت  قیمت آن در 6 ماهه  نخست در بازار تهران بوده است . بدلیل بافت همگن و درجه سختی مناسب این چوب بیشترین  تقاضا را  برای خرید مبل ودرب در بازار دارد . همچنین  به دلیل قابلیت آغشتگی  با انواع  محلولهای خفاظتی بیشترین گونه مصرفی در کارخانه های اشباع است .