چوب صنعت دُريس / وبلاگ / درب MDF روکش ملچ دربرابر رطوبت

درب MDF روکش ملچ دربرابر رطوبت

1394/02/10

آیا درب ملچ برای سرویسهای بهداشتی ومحیط مرطوب مناسب است ؟

رنگ  پاشیده  شده  بر روی  درب MDF  روکش ملچ  مخصوصا  اگر نیم پلی استر باشد وقسمتهای زیرین درب رانیز به خوبی رنگ کرده باشیم تا حد مطلوبی  جلوی نفوذ آب را می گیرداما در فضاهایی که آب به  روی در پاشیده می شود مخصوصا حمام که علاوه بر آب بخار نیز وجود دارد پس از مدتی امکان ورقه  کردن رنگ وجود دارد و در این زمان آب مستقیما یا از طریق چوب کلاف به MDF نفوذ کرده و باعث  ورم  کردن درب خواهد شد . البته در صورت رنگ آمیزی مناسب ، این درب در محیط های مرطوب حدود2 سال بدون هیچ  آسیبی ماندگاری دارد و پس از آن  نیز  بایستی قسمتهای آسیب دیده به  سرعت ترمیم شود.