چوب صنعت دُريس / وبلاگ / ضد آب سازی چوب با استفاده از فناوری نانو

ضد آب سازی چوب با استفاده از فناوری نانو

1394/02/05

ضد آب سازی چوب با استفاده از فناوری نانو

آرتوسیل 15000 یک ماده غیر سمی است ، این محلول بر پایه نانو بوده وجهت استفاده برروی سطح چوب خام طراحی شده است . آرتوسیل 15000 بمنظور ضد آب سازی و ضد اشعه ماوراء بنفش سطح انواع چوب و مصنوعاتی چوبی که بصورت خام می باشد استفاده می گردد.

این محصول به نسبت 10 تا 30 برابر مخلوط شده و بوسیله قلم مو و یا اسپری بر روی سطح چوب اجرا می گردد.وپس از نفوذ ماده به همراه آب به عمق چند میلی متری سطح چوب وپس از گذشت 24 ساعت اززمان اجرا خاصیت ضد آب وضد اشعه مضرخورشید ماندگاری طولانی مدت را به ارمغان می آورد .

آرتوسیل 15000 علاوه بر خاصیت ضد آب نمودن سطح چوب اجازه تنفس به سطح چوب را نیز داده و در نتیجه رطوبت چوب تنظیم می گردد.

خواص استفاده از آرتوسیل 15000:

  • آب گریز نمودن چوب
  • ضد اشعه ماوراءبنفش
  • ضد خوردگی
  • ضد ترک خوردگی
  • ضد پوسیدگی وبادکردگی چوب
  • خودتمیز شوندگی (کثیفی و گرد وغبار به داخل سطح چوب نفوذ نکرده وبراحتی  با پاشیدن آب ویا بارش باران بر روی سطح چوب بدون آسیب رسیدن به چوب ، به آسانی تمیز می گردد.)
  • قابلیت تنفس چوب (امکان عبور رطوبت وبخار آب )
  • دوستدار محیط زیست (عاری از هر گونه مواد مضر و خطر ناک )