چوب صنعت دُريس / وبلاگ / مزایای استفاده از درب ضد سرقت

مزایای استفاده از درب ضد سرقت

1393/02/30

دوام فوق العاده نسبت به دربهای معمولی

غیرقابل اهرم کردن

دارای دو کلید که درهنگام ساخت و6 کلید کامپیوتری که درزمان بهره برداری مورداستفاده قرارمی گیرند. هر یک از6 کلید را که وارد قفل نمائید، 2 کلید قبلی غیرقابل استفاده خواهد شد.

دارای زنگ، چشمی، دستگیره ویراق آلات، لولاهای مخفی(4عدد) و چهارچوب

دارای آستانه استیل (ضدزنگ) که دیگر نیازی به استفاده از سنگ درپای درب جهت جلوگیری ازآب نیست.

عایق صوتی و حرارتی به دلیل پرشدن محفظه داخلی درب ازHoney Comb Paper و100%ضدرطوبت

دارای زه لاستیکی دورتادوردرب که باعث جلوگیری ازورودگرد وخاک ورطوبت خواهد شد وبه عدم اتلاف انرژی نیز کمک شایان توجهی می کند.

نصب آسان درانتهای عملیات ساختمانی که سبب می شود طی مراحل ساخت به درب آسیبی نرسد.

جهت جلوگیری از کثیف شدن، لایه لاستیکی برروی درب کشیده شده است که می توان آن را پس ازاتمام نقاشی ساختمان ازدرب جدا نمود.

لولاهای مخفی این درب به صورتی است که هنگام بسته بودن درب هیچ لولایی مشخص نیست.

قفل درب دارای 11 زبانه به اضافه شب بند است که درسه جهت عمل می کند(مانند قفل گاوصندوق)

دارای توجیه اقتصادی