چوب صنعت دُريس / وبلاگ / تعريف چوب

تعريف چوب

1392/11/05

تعريف چوب بسته به اينكه اين ماده را در چه قسمتي بخواهيم مورد استفاده قرار دهيم فرق مي كند و به طور كلي مي توان سه تعريف براي آن به كار برد.

1- تعريف گياه شناسی چوب

چوب عبارت است از مجموعه اي از بافت هاي ثانويه لينين شده گياهان آوندي كه در بين مغز و لايه زاينده (كامبيوم) ساقه و ريشه و شاخه ها قرار مي گيرد.

2- تعريف تجاری چوب

چوب عبارت است از قسمت هاي داخلي ساقه، ريشه و شاخه درختان و درختچه ها كه قابل تبديل براي استفاده در مصارف گوناگون مي باشد و مي توان با كار كردن بر روي آن به ارزش و مرغوبيت آن افزود.

3- تعريف صنعتی چوب

چوب عبارت است از ماده اي جامد و متخلخل فيبري شكل، كه داراي ساختمان سازمان يافته اي است و از هر طرف نايكسان و ناهمگن مي باشد.

وزن خشك چوب شامل:

- مواد معدني مانند كربنات كلسيم، اسيدهاي آلي

- هيدروكربورهاي چرب و معطر

- ترپن ها، صمغ ها و كائوچو - كينون ها و مواد رنگي

- آلكالوئيدها(سم ها)

- هيدرات كربن مانند نشاسته و قندها و...

مواد استخراجي را از طريق تقطير چوب و افزودن موادي بر آن از چوب جدا مي كنند، كه در اثر اين عمل موادي مانند ذغال اكتيو، اسيد استيك و صمغ واكس به دست مي آيد.

چوب صنعت دریس بزرگترین تولید کننده درب های چوبی و کابینت چوبی در کشور می باشد که با تکیه به دانش و هنر متخصصین ایرانی توانسته است محصولاتی با کیفیت عالی را تولید کند.