درب ضد سرقت ترکيه اي لوکس

چوب صنعت دریس وارد کننده لوکس ترین درب های ضد سرقت از کشور ترکیه می باشد. در این درب ها جهت ایجاد حداکثراستحکام وایمنی ورق فولادی یکپارچه ای داخل لنگه درب به حالت زیگزاگ عمودی قرارگرفته وبه منظورعایق بودن ومقاومت بودن در برابر حریق فضای خالی بین این ورق با پشم شیشه پرگردیده است.

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت