درب ضد سرقت ترکیه ای مدرن

چوب صنعت دریس وارد کننده درب های ضد سرقت نیمه لوکس مدرن از کشور ترکیه می باشند. این درب های با ظاهری متفاوت تر از درب های ضد سرقت پیشین ساخته شده اند و علی رقم اینکه امنیت درب های ضد سرقت را دارند، ظاهری مدرن دارند و باعث زیبا تر شدن منزل می شوند.

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت